Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie uległa zmianie i wynosi nadal 20zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 40zł miesięczne.
Obowiązywać będą natomiast nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek na odpady komunalne dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych tzw. nieruchomości mieszanych, gdzie prócz lokali mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców są także lokale niezamieszkałe lecz wykorzystywane na działalność gospodarczą lub inną podczas której wytwarzane są odpady komunalne.
Właścicielom tych nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat będą wynosić:

Wielkość pojemników i worków Stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie Stawka opłaty podwyższonej w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów
 Pojemnik 120 l  6,00 zł  12,00 zł
 Pojemnik 240 l  12,00 zł  24,00 zł
 Pojemnik 1100 l  58,00 zł  116,00 zł
 Pojemnik 5000 l  264,00 zł  528,00 zł
 Pojemnik 7000 l  370,00 zł  724,00 zł
 Worek 120 l  18,00 zł  36,00 zł
 Worek 80 l  12,00 zł  24,00 zł