Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informujemy, że w bieżącym 2021 roku wprowadzamy system zdalnego odczytu wodomierzy, co będzie się wiązało z wymianą wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu, bądź tylko z montażem nakładki do zdalnego odczytu na istniejących wodomierzach. Zmiany te wpłyną pozytywnie na świadczenie naszych usług:

  • zdalny odczyt pozwoli na odczytywanie wodomierzy bez wizyty inkasenta w naszych domach, co w czasie pandemii będzie znacznym zmniejszeniem ryzyka zakażenia,
  • spadnie też ryzyko błędnych odczytów wodomierzy, bądź wystawiania uśrednionych wskazań w przypadku braku dostępu do wodomierza,
  • po fazie przejściowej montażu nakładek do zdalnego odczytu usprawniony zostanie system wystawiania faktur oraz sposób ich dostarczania do odbiorcy (e-faktura).

W związku z wprowadzanymi zmianami prosimy o udostępnianie naszym pracownikom dostępu do wymiany wodomierzy, gdyż ta jednorazowa wizyta montażystów nakładek do zdalnego odczytu pozwoli na bezobsługowy odczyt wodomierzy przez kolejne lata. Koszt wymiany wodomierzy oraz nakładek zdalnego odczytu leży po stronie Zakładu Budżetowego GKiM Gminy Wielowieś. Zainstalowane podliczniki do rozliczenia ścieków na wodę bezpowrotnie zużytą również zostaną wyposażone w nakładki do zdalnego odczytu.
Jednocześnie podczas montażu wodomierzy prosimy o uaktualnienie danych odbiorcy usług. Prosimy również o podanie adresu e-mail w celu usprawnienia świadczenia usług w przyszłości, co umożliwi otrzymywanie faktur oraz innych istotnych informacji drogą elektroniczną.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia na etapie wdrażania systemu i liczymy, że dzięki współpracy z państwem w 2021 roku sprawnie przeprowadzimy wymianę wszystkich wodomierzy oraz usprawnimy system dostarczania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.