Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi przekazuje do wiadomości dla cudzoziemców informacje dotyczące rozpoczęcia działalności Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwią przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce. Ponadto Ośrodek zapewnia wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiekę mentora.
Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców znajdą Państwo na stronie www.owc.org.pl