Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Zarząd Szpitala w Pyskowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że od dnia 13.11.2020r. zostają uruchomione nowe numery telefonu do rejestracji  do punktu wymazowego:
518 680 753
511 934 248
Stary numer zostanie wyłączony