Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

KOMUNIKAT dla MIESZKAŃCÓW

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r., poz. 1758 z poźń.zm.)

 

informuję, że

 

w dniu 13 listopada 2020r. (piątek) pracownicy Urzędu Gminy Wielowieś pracują wyłącznie zdalnie.

  

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji budynek Urzędu pozostanie zamknięty dla interesantów, z wyjątkiem spraw nagłych.

 

W SPRAWACH NAGŁYCH proszę o kontakt telefoniczny:

 

Urząd Stanu Cywilnego tel. 660 765 841

 Sekretarz Gminy tel. 660 765 841

 Referat Finansów tel. 502 781 108

 Ochrona środowiska tel. 660 765 837

 Nieruchomości tel. 535 482 440

 Podatki tel. 517 599 273

 Drogi tel. 660 765 840

 

Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej: www.wielowies.pl.

 

Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.

 

Wójt Gminy Wielowieś

 Ginter Skowronek