Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

OC.5533.3.2020

Wielowieś, dnia 05.11.2020r.

 KOMUNIKAT

 

WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

 

W dniu 24 listopada 2020 r. pomiędzy godziną 900 a 1300 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

 

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

 

 

WÓJT GMINY WIELOWIEŚ

(-) mgr inż. Ginter Skowronek