Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Ogłoszenia wraz z załącznikami są zamieszczone na stronie www LGD.

Zakres tematyczny: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/146/ogloszenie-naboru-012016

Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/147/ogloszenie-naboru-022016

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczności lokalnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/148/ogloszenie-naboru-032016

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/149/ogloszenie-naboru-042016