Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłosiło nabór w sprawie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pomoc przyznawana będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
LGD  czeka na  wnioski w terminie od 16 do 29 października 2020 r.
Jednocześnie stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i zachęca do udziału online.
Pierwsze ze spotkań prowadzonych przez internet zaplanowano 9 października, kolejne 21 tego samego miesiąca.
Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej LGD:
1) do ogłoszenia o naborze:
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/493/ogloszenie-naboru-062020
2) do  informacji o szkoleniach:
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/498/spotkania-informacyjno-szkoleniowe-dla-beneficjentow
3) do formularza zgłoszeniowego na szkolenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHCZmaavDrcJYViIey6CdcQopGZ4swjx31zQmc1IU8KKsCA/viewf