Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że w dniach od 16 września do 23 września 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Aleja Lipowa Chwoszcz. Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 15 września 2020 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek