Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W ramach zaktualizowanego “Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022” uruchomiono możliwość pozyskania dotacji z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła również w lokalach mieszkalnych na terenie naszej gminy. Do tej pory można było ubiegać się o dotacje do wymiany w budynkach jednorodzinnych.
http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21853,zarzadzenie-nr-1072020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-16-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmiany-regulaminow-u.html