Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, rok produkcji 1975 o numerze rejestracyjnym SGL8HT4. Warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21826,zarzadzenie-nr-1022020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-5-czerwca-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-przet.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2020r. godzina 12.15.