Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ze względu na COVID-19 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas sesji Rady Gminy Radnym Sołtysom i obsłudze sesji, oraz pozostałym osobom wyrażającym chęć udziału w sesji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Wielowieś o przekazywanie pytań i spraw, które chcieliby poruszyć na sesji do Radnych i Sołtysów. W przypadku dużej liczby osób wyrażających chęć bezpośredniego udziału w sesji mogą zaistnieć problemy z dostępnością miejsc na sali sesyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś
Klaudia Pallach