Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Szanowni Mieszkańcy,
otrzymaliście Państwo do swoich skrzynek pocztowych w ostatnich dniach kolejne anonimowe pismo - apel w sprawie wstrzymania budowy farmy wiatrowej. Chciałbym w związku z nim przedstawić kilka nasuwających się spostrzeżeń:

  • pismo tak jak poprzednie jest anonimowe, ktoś kto je stworzył, nie ma cywilnej odwagi, by podpisać się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem, najprawdopodobniej jest świadom, że przedstawione w nim treści są nieprawdziwe,
  • kwestia całego procesu decyzyjnego powstania farmy wiatrowej przeprowadzona została zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, także tymi dotyczącymi konsultacji,
  • argument o spadku wartości działek i nieruchomości, czy wycofywania się osób chętnych do ich zakupu nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek dostępnych zestawieniach, tak w naszej gminie jak i w innych gminach, na których funkcjonują farmy wiatrowe i ma celu jedynie wywołanie niezdrowych emocji,
  • ewentualne nieprzyjęcie uchwały ustanawiającej służebność przesyłu na drogach polnych nie zatrzyma budowy farmy wiatrowej. Inwestor posiada bowiem prawomocne pozwolenie na budowę. Nieprzyjęcie uchwały w sprawie służebności spowoduje tylko i wyłącznie to, że gmina Wielowieś nie otrzyma w bieżącym roku kwoty 558 490 zł , a służebność przesyłu ustanowi sąd,
  • anonimowy autor pisma apeluje, by Radni nie dali się kupić finansowymi obietnicami inwestora. Czy to zarzut w kierunku Radnych, że można ich po prostu kupić ?  W takim razie może anonimowy autor udzieli także informacji mieszkańcom, jeśli nie za otrzymane finanse, to za co zbudować nowe przedszkole w Świbiu, dalej remontować drogi, utrzymać szkoły i przedszkola? Można oczywiście nic nie robić, niech zostanie skansen.

Szkoda, że w tak poważniej sprawie, nieznany z imienia i nazwiska autor, tak chętnie powołuje się na anonimowych radnych poprzedniej kadencji, straszy utratą wartości nieruchomości, wskazuje na rezygnację z zakupu działek przez potencjalnych nabywców, a także poddaje w wątpliwość wyliczenia kwot, które mogą wpłynąć do budżetu gminy z tytułu realizowanej inwestycji. Smutne, to z jaką łatwością przychodzi sianie niepokoju wśród mieszkańców.
Nie dajmy się nabrać na niepotwierdzone i anonimowe zarzuty.

Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś