Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Aktualny wzór Deklaracji o Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielowieś w dziale "Utrzymanie czystości i porządku" pod adresem: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,18343,aktualny-wzor-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html