Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wojewoda Śląski, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 11. Głosowanie odbędzie się w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.
http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/przesuniecie-terminu-wyborow-do-rady-gminy-wielowies