Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Konkurs ofert na realizację w roku 2020 Programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024”, został unieważniony z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursu ofert.
http://bip.wielowies.pl/e,pobierz,get.html?id=22676