Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze: 13 8454 1037 2009 1500 0829 0015.