Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości oraz różnorodnych informacji na temat kwoty planowanych, ewentualnych wpływów do budżetu gminy Wielowieś z tytułu powstania Farmy Wiatrowej informuję, że zgodnie z „Kalkulacją podatku od nieruchomości dla projektu Farm Wiatrowych - Wielowieś” opracowaną przez EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp z o.o., Sp. k., 70-215 Szczecin, u. 3Maja 30/IIIp.  na zlecenie Inwestora tj. Akuo Energy „ podatek od nieruchomości rocznie od wszystkich elementów składających się na farmę wiatrową – projekt Wielowieś – wyniesie ok. 2,1 mln zł”. Dokument został opracowany z datą 16 października 2019 roku i uwzględnia opodatkowanie: wszystkich elementów aktualnie podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek obliczony od wartości budowli („wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego , stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”) uwzględnił wysokość obecnej stawki podatkowej t.j. 2% wartości budowli.                                                                                                      

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek