Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości oraz różnorodnych informacji na temat kwoty planowanych, ewentualnych wpływów do budżetu gminy Wielowieś z tytułu powstania Farmy Wiatrowej informuję, że zgodnie z „Kalkulacją podatku od nieruchomości dla projektu Farm Wiatrowych - Wielowieś” opracowaną przez EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp z o.o., Sp. k., 70-215 Szczecin, u. 3Maja 30/IIIp.  na zlecenie Inwestora tj. Akuo Energy „ podatek od nieruchomości rocznie od wszystkich elementów składających się na farmę wiatrową – projekt Wielowieś – wyniesie ok. 2,1 mln zł”. Dokument został opracowany z datą 16 października 2019 roku i uwzględnia opodatkowanie: wszystkich elementów aktualnie podlegających podatkowi od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek obliczony od wartości budowli („wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego , stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”) uwzględnił wysokość obecnej stawki podatkowej t.j. 2% wartości budowli.                                                                                                      

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek