Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

23 stycznia odbyło się spotkanie wójta gminy Gintera Skowronka z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym dokonano podziału środków budżetowych na 2020 rok dla strażaków.
Na terenie Gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP Błażejowice, Dąbrówka, Radonia, Świbie i Wielowieś, z czego jednostki ze Świbia i z Wielowsi są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają bardzo duże znaczenie dla naszej społeczności lokalnej, niosąc bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Gminy radni w uchwale budżetowej zdecydowali o przydziale środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Postanowiono, że na ochronę przeciwpożarową zaplanowano 291.330,13 zł, z czego na wydatki bieżące jednostek OSP przeznaczono środki w wysokości 220.218,40 zł., która rozdysponowana została w następujący sposób:

  • OSP Błażejowice     - 14 684,10 zł
  • OSP Dąbrówka     - 46 664,10 zł
  • OSP Radonia    - 30 398,00 zł
  • OSP Świbie        - 46 840,00 zł
  • OSP Wielowieś    - 81 632,20 zł

 

 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
Wszystkim druhnom i druhom dziękujemy za ich zaangażowanie!