Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Wielowieś wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Biogazownia rolnicza Wielowieś o mocy 2.0 MW".