Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Wielowieś wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Biogazownia rolnicza Wielowieś o mocy 2.0 MW".