Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informujemy, że dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Pani Klaudii Pallach bądź Zastępcy Przewodniczącej Pana Marka Kremzer odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 14.00 do 16.30 (z wyjątkiem dni, w których odbywa się Sesja Rady Gminy) w Urzędzie Gminy w pok. 10 (Biuro Rady Gminy).