Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 28.11.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 7 października 2019 r.
 3. Informacja o wyznaczeniu podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 r.
 5. Przyjęcie informacji oświatowej o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielowieś w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2020-2024 (druk nr 93).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Wielowieś z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020” (druk nr 94).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 95).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielowieś (druk nr 96).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (druk nr 97).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 98).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 (druk nr 99).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 100).
 14. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.