Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana jako bilet komunikacji miejskiej. Śląska Karta Usług Publicznych jest kartą zbliżeniową. Aby jej użyć, wystarczy przyłożyć ją do czytnika. Do wyboru użytkownika są dwa rodzaje kart – spersonalizowana i niespersonalizowana.

W przypadku pojazdów komunikacji miejskiej MZKP TARNOWSKIE GÓRY w celu pełnego wykorzystania zalet systemu wskazane będzie dwukrotne odbicie karty. Jest to tzw. model „check in – check out". Podwójne odbijanie karty jest tak ważne, ponieważ umożliwi KZK GOP optymalizację sieci komunikacyjnej. Na podstawie danych z czytników system ŚKUP tworzyć będzie raporty, które następnie stanowić będą podstawę do układania rozkładu jazdy uwzględniającego popyt na konkretnych odcinkach sieci komunikacyjnej. Umieszczone przy wejściach do autobusu czytniki służą także do sprawdzania oraz aktualizowania stanu środków zgromadzonych na karcie. W każdym pojeździe, przy pierwszych drzwiach zainstalowany będzie także moduł dwufunkcyjny, który umożliwi nie tylko odbicie e-karty, ale także skasowanie tradycyjnego biletu papierowego. Śląska Karta Usług Publicznych to nowa taryfa, bardziej elastyczne cenniki i łatwy dostęp do usług. 

Przypominamy, że podczas składania wniosku o kartę spersonalizowaną (zarówno przez internet, jak też w punktach  stacjonarnych – POK, Punkty Obsługi Pasażera w Katowicach, Gliwicach oraz w Chorzowie oraz mobilne punkty informacji) do odbioru swojej karty można wybrać dowolny Punkt Obsługi Klienta dla mieszkańców naszej Gminy (te najbliższe zaznaczono w zestawieniu poniżej). Jednocześnie przypominamy, że przy odbiorze karty spersonalizowanej ŚKUP należy podać wybrany przez siebie 4-cyfrowy kod PIN oraz 6-cyfrowe hasło. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie tych kodów. W znaczący sposób usprawni to cały proces wydawania i aktywacji karty ŚKUP.

Osobiście w POK
Wybierz Punkt Obsługi Klienta. (zestawienie poniżej)
Na miejscu wypełnij wniosek – trzeba będzie podać swoje dane osobowe.
UWAGA! Jeśli wniosek wypełniany jest w imieniu osoby trzeciej, należy mieć przy sobie pełnomocnictwo podpisane własnoręcznie przez tę osobę. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Karty. W przypadku, gdy wniosek oddawany jest wraz z pełnomocnictwem, uprawniona osoba bez dodatkowych formalności może kartę odebrać.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie. Pracownik na miejscu zeskanuje zdjęcie, na przykład z dowodu tożsamości (lub inne – zdjęcie powinno mieć format legitymacyjny, takie jak umieszcza się w dokumentach. Nie mogą to być zdjęcia całej sylwetki, zbiorowe itp.). Fotografię będzie można również wykonać również na miejscu, bez żadnych dodatkowych opłat.
Wybierz miejsce odbioru karty.
Może to być Punkt Obsługi Klienta, w którym składany jest wniosek, można wskazać inną, bardziej dogodną dla siebie lokalizację. Pracownik wyda potwierdzenie złożenia wniosku oraz wskaże termin odbioru karty (standardowy czas oczekiwania to 1 dzień roboczy).

Przez internet

Wejdź na Portal Klienta www.kartaskup.pl i wybierz opcję "Chcę mieć kartę"
Pojawi się formularz, w którym należy wpisać swoje dane osobowe.
Do wniosku należy dołączyć swoje zdjęcie – w formacie legitymacyjnym – system poda wymagane dane techniczne. Wybierz Punkt Obsługi Klienta, w którym chcesz odebrać swoją kartę. System poprosi o dokonanie wpłaty inicjalnej. Pieniądze zostaną przelane na konto nowej karty. Minimalna kwota, którą należy wpłacić wynosi 20 zł System wygeneruje potwierdzenie złożenia zamówienia (standardowy czas oczekiwania to 1 dzień roboczy).

Punkty Obsługi Klienta (20.07.2016 r.)
Katowice ul. Staromiejska 14 – POK 38
Katowice ul. Kościuszki 23 (SK Bank) – POK 27
Bytom ul. Tadeusza Kościuszki 1 (CH AGORA) – POK 10
Sosnowiec ul. Modrzejowska 22 (SK Bank) – POK 23
Gliwice, ul. Zwycięstwa 2 (SK Bank) – POK 3
Ruda Śląska ul. 1 Maja 370 (Tesco) – POK 29
Zabrze ul. Wolności/Św. Barbary (Galeria Zabrze) – POK 4
Dąbrowa Górnicza 3 Maja 16 – POK 15
Katowice ul. Przemysłowa 3 (CH Belg) – POK 25
Katowice ul. Bażantów 2 (CH Bażantowo) – POK 28
Gliwice ul. Pod Murami 4 – POK 7
Chorzów ul. 16 Lipca 33 – POK 31
Chorzów ul. 11 Listopada 42 - POK32
Ruda Śląska ul. Planty Kowalskiego 1 (Biedronka) – POK 30
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 22 – POK 34
Zabrze ul. Chopina 28 (Carrefour) – POK 1
Świętochłowice ul. Bytomska/Chorzowska – POK 35
Piekary Śląskie ul. Śląska 1 – POK 33
Będzin ul. Piłsudskiego 8 – POK 13
Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 11a/1 (SK Bank) – POK 16
Bytom ul. Nickla 121 - POK9
Radzionków ul. Knosały 61 a – POK 12
Czeladź ul. Będzińska 80 (CH M1) - POK14
Zabrze ul. Plutonowego Szkubacza 1 (CH M1) – POK 2
Knurów ul. Kosmonautów 18 – POK 5
Bytom ul. Rynek 22 (SK Bank) - POK11
Sosnowiec ul. 1 Maja 6 – POK 22
Mysłowice ul. Katowicka 75 (Auchan) - POK19
Sosnowiec ul. Staszica 8B (CH Plejada) - POK21
Sosnowiec ul. Koszalińska 1a – POK 24
Mysłowice ul. Grunwaldzka 2A – POK 20
Katowice ul. Wojciecha 3 (Carrefour) – POK 26
Pyskowice Wojska Polskiego 17 – POK 8
Gliwice ul. Czapli 24 – POK 6
Wojkowice ul. Sobieskiego 365 (Netto) – POK 36
Imielin ul. Dunikowskiego 8 – POK 37
Jaworzno ul. Grunwaldzka 59 (Galeria Galena) – POK 17

Elektroniczną Kartę SKUP można uzyskać również online pod adresem portal.kartaskup.pl

Regulamin oraz zasady użytkowania karty SKUP pod adresem: https://portal.kartaskup.pl/regulamin-karty-skup2 oraz w każdym Punkcie Obsługi Klienta.

 

Rodzice dzieci i młodzieży szkolnej 

 • Jak wyrobić kartę spersonalizowaną dla dziecka?

Dzieci, które ukończyły 13. rok życia, mają możliwość samodzielnego złożenia wniosku, jak i odbioru karty ŚKUP. Wniosek dla dzieci, które nie ukończyły 13. Roku życia składają rodzice (opiekunowie). Wniosek można wypełnić na Portalu Klienta albo w punktach obsługi klienta (POK). Odbioru karty dokonuje się w POK. Podczas składania wniosku lub odbioru karty w POK należy okazać dokument dziecka, tj. paszport, dowód osobisty albo dokument potwierdzający stosunek przedstawicielstwa, tj. akt urodzenia, postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.

 • Karta ŚKUP dla dziecka do 13 roku życia.

STANOWISKO WYDAWCY KART (mBanku) W SPRAWIE KART DLA MAŁOLETNIEGO
W przypadku osoby poniżej 13 roku życia stosuje się następujące zasady:
1. Dziecko poniżej 13 roku życia zgodnie z kodeksem cywilnym art. 12 nie ma zdolności do czynności prawnych czyli czynność prawna dokonana przez taką osobę jest nie ważna.
2. Dziecko poniżej 13 roku życia może zawierać umowy jedynie w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego a do takich umów nie możemy zaliczyć umowy o korzystanie z Karty ŚKUP a tym bardziej umowy o pieniądz elektroniczny – taka jest wspólna decyzja stron Regulaminu Karty ŚKUP.
3. Aby umowa o korzystanie z Karty ŚKUP była ważna powinna być zawarta w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych (dziecko poniżej 13 roku życia) przez ustawowego opiekuna (stąd wymóg okazania np. aktu urodzenia dziecka).
Ostateczne stanowisko mBanku (wydawcy karty) w kwestii dokumentów dla dziecka
4. Dowód dziecka zawiera jedynie imiona rodziców nie zawiera żadnej konkretnej informacji, która jednoznacznie identyfikowałaby, że dany opiekun z którym obecnie jest w POK jest jego prawnym opiekunem.
5. Dowody rodziców nie zawierają żadnych informacji na temat tego, że Ci właśnie ludzi są opiekunami prawnymi syna/córki która posiada taki pesel jaki ma podany w swoim dowodzie.
Co do odbioru karty – osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia może samodzielnie odebrać kartę w punkcie POK na podstawie odpowiednich dokumentów (dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia złożenia zamówienia).
Jednocześnie przypominamy, że w momencie odbioru karty można zakodować na niej przysługującą ulgę na przejazdy w KZK GOP (zgodnie z obowiązującą taryfą).

STANOWISKO KZK GOP W SPRAWIE KART ŚKUP DLA MAŁOLETNIEGO
KZK GOP oświadcza, że będzie ponosił wobec Wykonawcy - mBank S.A. odpowiedzialność za skutki zawierania w Punktach Obsługi Klienta umów o korzystanie z Kart SKUP (karty spersonalizowane) z osobami małoletnimi reprezentowanymi przez osoby podające się za ich rodziców w taki sposób, że osoba podająca się za rodzica osoby małoletniej będzie okazywała dowód osobisty/paszport małoletniej oraz własny dowód/paszport - co uznaje się za wystarczające dla przyjęcia, że osoba podająca się za rodzica osoby małoletniej jest rzeczywiście tym rodzicem (a tym samym przedstawicielem ustawowym dziecka - czyli osobą uprawniona do reprezentacji małoletniego zgodnie z przepisem art.98 par.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Dlaczego mam odbijać kartę z biletem okresowym?
Ponieważ wymaga tego taryfa komunikacyjna. Aby uzyskać prawo do przejazdu, muszą być spełnione łącznie dwa warunki - posiadanie biletu oraz rejestracja przejazdu poprzez sczytanie karty przy wejściu. Dodatkowo, dokonywanie rejestracji przy użyciu karty przy wychodzeniu z pojazdu umożliwi korzystanie z preferencyjnych stawek taryfowych (promocje), na zasadach określonych w taryfie. Dzięki temu KZK GOP może między innymi dostosowywać komunikację do występujących potrzeb.

Co się stanie, jeśli nie odbiję przy wejściu/wyjściu karty z biletem okresowym?
Zgodnie z regulaminem należy zarejestrować wejście, bo inaczej przejazd traktowany jest jako jazda „na gapę". W przypadku braku odbicia karty przy wyjściu, pasażer może jedynie stracić prawo do zakupu kolejnego biletu okresowego w cenie promocyjnej.

Zasilanie Karty SKUP- Uczniowie szkół Gminy Wielowieś
Dla pasażera zasilanie Karty SKUP dostępne będzie w punktach wyżej wymienionych. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych organizację tzw. „zasilania” w opłatę miesięczną biletu komunikacyjnego organizować będzie szkoła. Uczeń jedynie będzie zobowiązany dostarczyć i przekazać kartę ŚKUP do sekretariatu swojej szkoły. Po czynności zasilenia karta zostanie wydana uczniowi. Każdy uczeń zgodnie z regulaminem Karty ŚKUP będzie zobligowany dziennie rejestrować wejście i wyjście z autobusu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy zasilają bilety w punktach.