Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, iż z dniem 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe, ogólnopolskie, ujednolicone wzory deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  Dokumenty te przeznaczone są dla osób fizycznych (informacje) oraz dla osób prawnych (deklaracje), u których powstaje obowiązek podatkowy od dnia 1 lipca b.r.
Jednocześnie informujemy, iż w/w druki będą dostępne na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne w zakładce formularze.