Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wszystkie osoby uczestniczące w programie pn: "Kompleksowe unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś", a nie posiadające tablicy informacyjnej potwierdzającej udział w programie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem odbioru tablicy i dopełnieniem formalności. W/w tablicę należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, pokój nr 20. w terminie do dnia 5 lipca 2019r.