Wójt Gminy Wielowieś powołał Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na  terenie Gminy Wielowieś. Skład Komisji:
1.    Pani Ewa Dodak - Sekretarz Gminy -  Przewodnicząca Komisji
2.    Pani Irena Niedzielska - Inspektor - Członek Komisji
3.    Pani  Wiesława Rabiza - Inspektor - Członek Komisji
W załączeniu treść Zarządzenia zawierająca Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz Kartę indywidualnej oceny: Z-8-2019.pdf