W dniu 5 grudnia br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielowieś.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22.11.2018 r.
  3. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 3).
  4. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 4).
  5. Ustalenie Stałych Komisji Rady Gminy, wybór Przewodniczących i członków tychże komisji oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania tych komisji (druk nr 5,6,7).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielowieś (druk nr 8).
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/