W czwartek 22 listopada br. o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wielowieś, podczas której radni oraz wójt gminy złożą ślubowania.

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  • Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  • Ślubowanie Radnych.
  • Ślubowanie Wójta Gminy Wielowieś.
  • Wybór Przewodniczącego Rady.
  • Zakończenie obrad Sesji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie: klauzula_informacyjna_sesja_rady_gminy.pdf na stronie http://www.wielowies.pl/index.php/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych
Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=ncTzogEuBUc 
Portal informacyjny Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl