Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” Serdecznie zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów.
Zakres tematyczny:
• P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
• P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
Ramowy program spotkania:
• zasady i warunki przyznania dofinansowania,
• omówienie dokumentacji aplikacyjnej.
Data Miejsce Godzina
05.09.2018 r. Gmina Wielowieś, Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś; godz. 14:00
UWAGA: Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie potrzebne do uzyskania punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji.