Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 06/2018 i 07/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zakres tematyczny: P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/302/ogloszenie-naboru-062018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.

 Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/303/ogloszenie-naboru-072018
Termin składania wniosków:   od 7 do 21 września 2018 r.