Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych dnia 19, 20 oraz 23 lipca 2018r. informuje, iż jakość wody w miejscowościach Wiśnicze, Błażejowice, Gajowice w Gminie Wielowieś oraz Kotliszowice, Wilkowiczki w Gminie Toszek zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wisniczach spełnia wymagania w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z tym odwołuje sie komunikat 1/2018 z dnia 17.07.2018r.