W związku z sygnałami  o pojawieniu się gadów pełzających na terenie naszej gminy Urząd Gminy Wielowieś informuje, że spotykając żmiję należy zachować szczególną ostrożność i zostawić ją w spokoju. Należy wycofać się i spróbować ją obejść.
W Polsce wszystkie gady łącznie ze żmiją  są pod ochroną dlatego też tępienie ich jest niedopuszczalne i podlega karze.