W dniu 5 lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu: "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" /Program I Priorytet IIIB/.
Ochotnicze straże Pożarne z terenu naszej gminy otrzymały:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi – defibrylator AED,
  • Ochotnicza Straz Pożarna w Świbiu- defibrylator AED oraz zestaw PSP R1  w skład którego wchodzą: w pełni wyposażona Torba PSP R1 ,deska ortopedyczna oraz zestaw szyn Kramera,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Radonii -defibrylator AED oraz zestaw PSP R1  w skład którego wchodzą: w pełni wyposażona Torba PSP R1 deska ,ortopedyczna oraz zestaw szyn Kramera,
  • OSP Dąbrówka – w pełni wyposażona Torba PSP R1

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, który sfinansował w/w zakupy w 99% a gmina w 1% nasze Ochotnicze Straże Pożarne zostały doposażone w sprzęt ratujący życie przy minimalnym nakładzie finansowym z budżetu gminy.