19 maja w Chechle (gm. Rudziniec) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gliwickiego. Wzięło w nich udział 13 drużyn (w tym 5 w kategorii CTIF młodzieży). Młodzież startowała w konkurencjach takich jak: ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami, zaś kobiece i męskie drużyny w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej z przeszkodami.
Wśród młodzieżowych drużyn I miejsce w grupie dziewcząt zajęła OSP Świbie, w grupie chłopców I miejsce – OSP Dąbrówka. II miejsce – OSP Paniówki, III miejsce – OSP Chechło, IV – OSP Knurów.

Klasyfikacja końcowa wśród kobiecych drużyn pożarniczych przedstawiała się następująco:
I miejsce zajęła OSP Świbie,
II  OSP Gierałtowice
III  OSP Wielowieś
IV  OSP Łany.

W grupie męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce OSP Świbie,
II – OSP Dąbrówka,
III – OSP Sierakowice,
IV – OSP Chechło.

Gratulujemy druhnom i druhom  Gminy Wielowieś wspaniałych zwycięstw!

Ochotniczym strażakom towarzyszyli tego dnia m.in. zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Bernard Wilczek, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach Andrzej Frejno, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa, radni Powiatu Gliwickiego Józef Kruczek i Adam Wojtowicz, wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut oraz Szymon Sarré – asystent posła na Sejm RP Piotra Pyzika. Gospodarzem tegorocznych zawodów była OSP Chechło, a zostały zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną w Gliwicach i Starostwo Powiatowe w Gliwicach.