Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018.
Realizatorem programu będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Wielomed” Nowicka & Sawicki Sp. p Lekarzy (44-187 Wielowieś ul. Główna 25).
Zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś: Z-69-2018.pdf