W nawiązaniu do pisma Dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w sprawie naboru na kandydatów do korpusu urzędników wyborczych wśród pracowników Urzędu jak i jednostek podporządkowanych informujemy, że urzędnikiem wyborczym może zostać  pracownik:
1. placówek oświatowych, czyli nauczycieli oraz innych pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez samorząd
2. samorządowych instytucji kultury,
3. samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jednostką tworzącą jest jednostka samorządowa,
4. spółek komunalnych,
5. bibliotek,
6. ośrodków pomocy społecznej,
7. służb, straży i inspekcji z wyłączenie osób posiadających status 'funkcjonariusz'.
Wzory formularzy zgłoszeniowych są dostępne na stronie internetowej PKW http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/  
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym urzędnik wyborczy nie może obsługiwać wyborów w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia oraz być ujętym w stałym rejestrze wyborczym tej gminy (nie dotyczy miast na prawach powiatu).
Szef Krajowego Biura Wyborczego powinien powołać urzędników wyborczych do 2 maja.