Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne. Aktualnie trwa ankietyzacja w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ankietę można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać za pomocą odnośnika: ankieta_PONE_gmina_Wielowies.pdf
Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do Urzędu Gminy do dnia 08.05.2018r.

Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie  do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Gminy.
Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany termomodernizacyjne będzie się starać o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% kosztów wykonania modernizacji źródła ciepła.

Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz uzyskania przez Gminę dofinansowania. Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od otrzymania dofinansowania.