Gmina Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród  dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Wielowieś. W postępowaniu mogą wziąć udział  podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa będzie realizowana  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś w Kancelarii ul. Główna 1 Wielowieś (pok. 1, parter), w terminie do dnia  05. marca 2018r. wg określonego wzoru. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018r.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w  Urzędzie Gminy Wielowieś,pokój nr 7 w dniach od pn. .do śr 7-15, czw.- 7-17, pt. 7-13, tel.: 32 237 85 21 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wielowieś pod adresem http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19858.html