Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Wielowieś  o obowiązku wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność po okresie 10 lat od daty wydania.
W 2018 r. tracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku z terminem ważności 10 lat i wydane w 2013 roku z terminem ważności 5 lat. Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany dowodu, jeżeli widnieje na nim termin:   NIEOZNACZONY.  Wymiana dowodów osobistych jest bezpłatna, składanie wniosków o wydanie nowego dowodu oraz odbiór wyprodukowanego dowodu odbywa się osobiście. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie.

W Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, pokój Nr 8 -  wnioski składać można w  godzinach:
    poniedziałek, wtorek,  środa:  7:00 - 14:00
    czwartek:  7:00 - 17:00
    piątek:  7:00 – 13:00.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  można złożyć również elektronicznie (jeżeli osoba posiada podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP) za pośrednictwem strony  www.obywatel.gov.pl
Brak ważnego dokumentu tożsamości może skutkować konsekwencjami w postaci  braku możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach,  czy też załatwienia sprawy m.in. w banku.
Wszystkie informacje o dowodach osobistych znajdziesz także na stronie www.obywatel.gov.pl lub pod numerem telefonu  (32) 237 85 22.