Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach informuje, że w dniach 17 i 24 lutego br. (tj. soboty) w godz. od 9.00
do 13.00 w tut. Urzędzie Skarbowym zostanie uruchomiony punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT. Dodatkowo w dniach od 14 do 23 lutego br. na Sali Obsługi zostanie uruchomiony samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzesiębiorcy będą mogli uzyskać praktyczne informacje dotyczące składania JPK_VAT.
Jednocześnie zapraszamy na szkolenia z tego tematu organizowane w tut. urzędzie skarbowym 15 lutego 2018 roku o godzinie 13.00.
Komunikat prasowy „Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”