Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów
Zakres tematyczny:
- rozwój działalności gospodarczych;
- podejmowanie działalności gospodarczej.

Ramowy program spotkania:
- zasady i warunki przyznania dofinansowania,
- omówienie dokumentacji aplikacyjnej.

12.02.2018r. godz 17:00
powiat lubliniecki
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

19.02.2018r. godz 17:00
powiat tarnogórski
Sala posiedzeń Urzędu Gminy Krupski Młyn
ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn

27.02.2018r. godz. 17:00
powiat gliwicki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach,
ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice

UWAGA: Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie potrzebne do uzyskania punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji.