Urząd Statystyczny informuje, że na terenie województwa śląskiego w dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. przeprowadzone zostaną badania ankietowe realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach pt. "Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym" (AK-R).  Ankieta przeprowadzana jest na terenie całego kraju.
badania_ankietowe_akr_2018.pdf