Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniach reprezentacyjnych, które będą przeprowadzane stale, w każdym miesiącu 2018 r. Badania dotyczą aktywności ekonomicznej ludności, budżetów gospodarstw domowych oraz kondycji gospodarstw domowych. Załączony plakat zawiera aktywne linki wskazujące postać i zakres formularzy oraz niezbędne informacje dotyczące możliwości identyfikacji ankieterów.
badania_ankietowe_zd_zg_br-01_br-01a_br-04_kgd_2018.pdf