Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór  na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi. Treść ogłoszenia z opisem wymagań i predyspozycji oraz informacja o warunkach pracy i zakresie zadań na stanowisku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19638.html