Uwaga mieszkańcy powiatu gliwickiego!
Zgodnie z komunikatem Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym rozpoczęcia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r. na terenie powiatu gliwickiego świadczenia typu:

  • porada lekarska ambulatoryjna;
  • porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
  • porada lekarska udzielana telefonicznie;
  • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
  • wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

wykonywać będą:
Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
tel. 32 230 54 15
Od 1 października b.r. od godz.24.00 nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizowana w siedzibie szpitala przy ulicy Szpitalnej 2 w Pyskowicach, na parterze budynku głównego szpitala (wejście oznaczone - od strony parkingu).

Szpital w Knurowie sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Od 1 października b.r. jak dotychczas, nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizowana w siedzibie szpitala przy ulicy Niepodległości 8 w Knurowie.