Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Błażejowice serdecznie zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Błażejowice, które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. w remizie OSP o  godzinie 18:00.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4.    Podział funduszu sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Błażejowice
Artur Schygulla