Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Świbie, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. w Domu Parafialnym o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Zmiana w podziale funduszu sołeckiego na 2017 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 30 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Świbie
Małgorzata Jendrysik