Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś  zapraszają do udziału w projekcie „Sam sobie szefem”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych, w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
- szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej o różnych stopniach zaawansowania,
- indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu.

Oraz pomoc finansową w postaci:
- dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 398,68 zł,
- comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 miesięcy).

Cel główny projektu:
Wyposażenie poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje oraz wsparcie pomostowe 11 osób zamieszkujących gminy Knurów, Pilchowice i Wielowieś w okresie 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r. w wiedzę, narzędzia i środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia i utrzymania działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy w celu zwiększenia samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r.

Planowane efekty realizacji projektu:
Utworzenie 11 podmiotów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy dla Uczestników Projektu, ale również dających możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:
1)    podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
2)    poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
3)    uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt: Osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://fundacja.knurow.pl/sam-sobie-szefem/