Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Kieleczka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 19.00 w Świetlicy Wiejskiej. Wspólnie będziemy decydować na co zostaną wydane w 2018 roku pieniądze z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 964,56 zł.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania i powitanie uczestników zebrania,
2.    Stwierdzenie ważności zebrania,
3.    Wybór protokolanta zebrania,
4.    Przedstawienie planu zebrania i zatwierdzenie  go przez mieszkańców,
5.    Przyjęcie protokołu z zebrania Wiejskiego z dnia 20 lutego 2017 roku,
6.    Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w kwocie 9 964,56 zł.
7.    Wolne wnioski, propozycje i zapytania.
8.    Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Serdecznie zapraszam
Sołtys wsi Kieleczka - Brygida Pabisiak