POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Śląska izba rolnicza informuje, że w dniu 10.03.2017r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 03.04.2017. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.
Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" opublikowanym na stronach Śląskiej Izby Rolniczej - http://www.sir-katowice.pl/wapnowanie-gleb